Eksperyment w stratosferze

Bio CubeSat

Projektujemy i budujemy kapsułę z eksperymentem biologicznym która zostanie wyniesiona do stratosfery przez specjalny balon.

Jakub Mielczarek kieruje realizacją projektu.

By poznać więcej szczegółów, możecie się z nim skontaktować przez jakub.mielczarek [at] uj.edu.pl