Rozpoznanie radiologiczne Ojcowskiego Parku Narodowego

VR

Celem projektu jest rozpoznanie sytuacji radiologicznej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN). Planowane są pomiary:

  • rozkładu mocy dawki promieniowania gamma,

  • stężeń izotopów gamma promieniotwórczych (naturalnych: potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 i sztucznego izotopu Cs-137) w próbkach gleby,

  • stężeń radonu (Rn-222) w powietrzu gruntowym i próbkach wody,

  • stężeń radonu (Rn-222) w jaskiniach i obiektach na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

 
Projek realizowany jest we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Naukowym Kołem Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Projektem kieruje dr hab. Krzysztof Kozak z Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN.