Materiały do bio-druku 3D

3Dbioprinter

W tym projekcie, opracowujemy i testujemy materiały, które będą użyte w procesie druku 3D, a jednocześnie są bio-kompatybilne, to znaczy mogą w nich żyć komórki.

Na czele projektu stoi Sonia Wróbel. W jego ramach współpracujemy z Nanoengineering of Functional Polymeric Materials Group na Wydziale Chemii UJ oraz Zakładem biofizyki i fizyki medycznej pod kierunkiem prof. Szczepana Zapotocznego oraz dr Katarzyny Dziedzic-Kocurek.

Z Sonią można się skontaktować poprzez sonia.wrobel [at] doctoral.uj.edu.pl